Latihan Soal PTS Fisika Kelas 12 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Artikel ini membahas kumpulan Soal PTS Fisika Kelas 12 Semester 1 beserta kunci jawaban. Setiap latihan soal disusun berdasarkan kisi-kisi Penilaian Tengah Semester (PTS) Fisika IPA untuk SMA/MA tahun 2020.

Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan seorang pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu setengah semester. Cakupan UTS/PTS meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

Sebagai bahan latihan, berikut ini latihan soal pts fisika kelas 12 semester 1 sesuai kisi-kisi kurikulum 2013. Yuk kita mulai.

 1. Dua buah muatan mula-mula terpisah sejauh r dan mengalami gaya tolak menolak sebesar F. Jika jarak kedua muatan dijadikan 3 kali semula, maka besar gaya tolak menolak kedua muatan menjadi ….
  a. F
  b. 3 F
  c. 9 F
  d. 1/3 F
  e. 1/9 F
 2. Dua muatan mengalami gaya tarik menarik sebesar F ketika berada di udara. Jika kedua muatan dimasukkan ke dalam suatu medium (ε=9), maka besar gaya tarik menarik kedua muatan menjadi ….
  a. F
  b. 3 F
  c. 9 F
  d. 1/3 F
  e. 1/9 F
 3. Muatan -2q dan 3q terpisah sejauh r dan mengalami gaya tarik menarik sebesar F ketika berada di udara. Jika muatan pertama dijadikan setengah kali semula, muatan kedua dijadikan 4 kali semula, jarak pisah kedua muatan dijadikan r/3 dan kedua muatan berada di dalam suatu medium (ε=18), maka besar gaya tarik menarik kedua muatan menjadi ….
  a. F
  b. 2 F
  c. 3 F
  d. 1/2 F
  e. 1/3 F
 4. Sebuah bola konduktor memiliki jari-jari 8 cm. Jika muatan 2µC berada di luar bola pada jarak 2 cm dari permukaan bola, maka besar medan listrik yang dialami muatan tersebut adalah adalah…
  a. 1,8 x 106 N/C
  b. 1,8 x 104 N/C
  c. 1,8 x 105 N/C
  d. 3,6 x 106 N/C
  e. 4,8 x 105 N/C
 5. Sebuah bola konduktor memiliki jari-jari 10 cm. Jika muatan 2µC berada di dalam bola pada jarak 5 cm dari pusat bola, maka besar potensial listrik yang dialami muatan tersebut adalah adalah ….
  a. 1,8 x 106 N/C
  b. 1,8 x 104 N/C
  c. 1,8 x 105 N/C
  d. 3,6 x 106 N/C
  e. 4,8 x 105 N/C

Untuk lebih lengkapnya, silahkan download latihan soal PTS fisika kelas 12 semester 1 dan kunci jawaban Disini.

Demikianlah contoh soal UTS fisika kelas 12 semester 1 untuk jenjang SMA/MA. Semoga bermanfaat bagi pendidik maupun peserta didik yang membutuhkan.

LIHAT JUGA :
Soal UTS / PTS Fisika Kelas 7 Semester 1 dan Kunci Jawaban
Soal UTS / PTS Fisika Kelas 8 Semester 1 dan Kunci Jawaban
Soal UTS / PTS Fisika Kelas 9 Semester 1 dan Kunci Jawaban
Soal UTS / PTS Fisika Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawaban
Soal UTS / PTS Fisika Kelas 11 Semester 1 dan Kunci Jawaban

Tinggalkan komentar